• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Graad R Blad

 

03W06W

Gr. RRR tot Gr. R   Vanaf 3-Jariges
 ‘n PRETTIGE LEER-AVONTUUR !
Die optimalisering van elke kleuter se vermoë is ons strewe en
professionele lewensdoel, ons beskou ons program as ‘n middel daartoe.
Kleuters vanaf 4 jaar welkom.
‘n Wetenskaplik-gefundeerde program wat tred hou met die nuwe
kurrikulum wat aangebied word
deur vyf liefdevolle, warm en kleutervriendelike juffrouens.
 
04W05W

Gereelde opvoedkundige uitstappies en besoeke.
Veilige area met sekuriteit.
Interessante toegeruste speelgrond.
Naskoolfasiliteit tot 17:30 
 
Die program sluit onder andere in:
  • Skeppende aktiwiteite
  • Taalaktiwiteite
  • Musiek
  • Bewegingsaktiwiteite
  • Voorbereidende wiskunde, lees en skryf
  • Equiterapie
  • Sepedi-lesse
07W08W
 
 
Adissionele aktiwiteite:
  • Musiek
  • Rugby
  • Minikrieket
  • Ballet
  • Tennis
  • Tegnologie  
  • C-Maths 
  • Skaak
  • Madeliefie - Netbal e
  • Wetenskap -  Experiland
ASPEKTE  VAN  ONS  DAGPROGRAM
Tema Besprekings
Ons behandel ‘n wye verskeidenheid opwindende temas soos:
"Dierelewe in ons tuin" , "Dinosourusse", "Water is lewe", 
"Wilde diere", "Die ruimte"  en vele meer.
Temas strek oor twee weke.
Elke dag word ‘n sekere aspek van die spesifieke tema bespreek.
Hierdeur word taalaktiwiteite bygebring.
Die kleuter word egter regdeur die dagprogram aan insidentele
lees asook wiskunde blootgestel.
 
09W12W
 
 Skeppende Aktiwiteite
Hiermee beoog die onderwyseres om die kleuters sekere vaardighede
aan te leer en vas te lê.
Daar word verskeie mediums gebruik op verskeie materiaal en kleure.
Juis met die oog op bevordering van fyn motoriese vaardighede,
hand-oog-koordinasie, middellyn-kruising,
voorgrond-agtergrond onderskeiding, drie-dimensionaliteit, ens.
 
10W11W
 
Musiek
Musiekaktiwiteite word so gekies dat dit vir die kleuter ‘n genotvolle ervaring is.
Daar word veral klem gelê op gehoorontwikkeling.
‘n Paar aspekte wat gedek word is musiekspeletjies, bespeling van
ritme-instrumente, musiekbeluistering, herkenning van sekere simbole,
spier koordinasie en die aanleer van liedjies.
Musiek help met die ontwikkeling van konsentrasievermoë en algemene
grootspierontwikkeling.
 
Bewegingspele
‘n Kind leer deur beweging en spel.
Die kwaliteit van sy bewegingsvermoë kan die ontwikkeling
van sy/haar begripsvermoë positief of negatief beïnvloed.
Akademici meen dat liggaamsbeweging die mees basiese
en belangrikste komponent in die kind se leer is.
Daar word ondermeer tydens die periode aandag gegee aan balans, ritme,
realiteit, posisie in ruimte, rigtingsin en algemene grootspierontwikkeling.
Ons het ‘n uitgebreide unieke bewegingspele program eenkeer per week
met EQUITERAPIE , as een van die stasies. 
 
13W15W14W
 
Wetenskap
Vulkaniese uitbarstings, ‘n mengelmoes van kleure, windkouse en die maak van regte egte
botter is maar net ‘n paar van die opwindende wetenskaplesse wat regdeur die jaar aangebied word.
Ons leer kinders reeds van kleins af om alles te ondersoek, na te vors en te bevraagteken.
Moeilike begrippe word prakties aangebied en sorg vir leersame, dog prettige ervaring.
 
Bulletjierugby / Minikrieket 
In die skaduwee van Loftus lei ons toekomstige Blou Bulle op.
Enige leerder kan inskakel by die skool se Bulletjierugby en/of Minikrieket-program.
Daar is twee keer per week ‘n oefenprogram en wedstryde vind plaas op Saterdae.
 
Addisionele Aktiwiteite
Hierdie aktiwiteite word vir u gerief binne skooltyd aangebied.
Dit word deur professionele mense, wat elk ‘n meester op hul gebied is, aangebied.
Die aktiwiteite vind plaas gedurende buitespeeltyd, met ander woorde tussen
11h00 en 12h00, op verskillende dae van die week.
NB: Die aktiwiteite is nie by die skoolgeld ingesluit nie:
  • Ballet
  • Tennis
  • Rugby
  • C- Maths
  • Swem
  • Tegnologie
  • Wetenskap
  • Netbal
aka R0616W
 
 By die Pretoria-Oostertjies maak ons speel-speel die oorgang na Gr 1 ‘n fees!
Kom kyk gerus self.
Belangstellende ouers is welkom om hul kleuters saam te bring en die genot van om
‘n  Pretoria-Oostertjie te wees self te ervaar.  
 
KOSTES  -  Sien inligtingsblad.