• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Grondslagfase

03GW07GW

GRONDSLAGFASE (Gr 1 - 3)
KURRIKULUM
 Die Kurrikulum Asseseringsbeleid-Verklaring (CAPS) is
vanaf 2012 geïmplementeer in die Grondslagfase.
Ons handhaaf steeds ons hoë akademiese standaard met
gedifferensieerde leerinhoude
wat in die volgende 4 vakke aangebied word naamlik:
Afrikaans, Engels, Wiskunde en Lewensvaardigheid.
 01GW02GW
Ons volg ‘n opwindende leerprogram en streef daarna
dat elke leerdertjie sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.
In ons klein klassies van ongeveer 25 leerders, leer ons die
basiese vaardighede soos lees, skryf en somme doen -
ander vaardighede soos entrepreneurskap,
redenaarsvaardighede en leiereienskappe word ook ontwikkel.
Grondslagfase by Pretoria-Oos is anders !
 04GW05GW
MARKDAG JUNIORS / ENTREPRENEURS MARK
Leerlinge kry gereeld die geleentheid om hulle
entrepreneursvermoë te wys
- Dit vorm deel van die leerplan.
Innoverende entrepreneurs gaan daardie dag met sakke
vol geld huis toe.
 09GW08GW
UITSTAPPIES
Leerlinge word gereeld blootgestel aan verskillende
opvoedkundige programme wat in die saal aangebied word
deur privaat instansies.
Opvoedkundige uitstappies vind ook gereeld plaas.
10GW11GW
MERIETEFUNKSIE:  
Elke Grondslagfase leerder wat 'n bepaalde akademiese mylpaal bereik
het, ontvang 'n toekenning tydens die merietefunksie.
Medaljes word toegeken aan graadpresteerders en vir
prestasies wat behaal word tydens Olimpiades.
 12GWDSCN0066W
HULPVERLENING:
Leerders wat onderpresteer word graag deur klasonderwysers
gehelp deur middel van remediërende onderrig.
Elke Graad 1-klas is voorsien van 'n onderwys-assistent wat
hulp verleen waar nodig.
Ons beskik ook oor die dienste van 'n :
Opvoedkundige Remediërende Terapeut, Spraak- en Spelterapeut. 
Verdere sielkundige dienste is ook beskikbaar.
 14GW13GW