• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Rekenaarsentrum

Die rekenaarsentrum beskik oor 32 werkstasies,gekoppel aan ‘n
Windows Terminal Server.
03 w
DOEL VAN REKENAARSTUDIE
  • Om leerders van Gr 1 - 6 bloot te stel aan die nuutste
      tegnologiese ontwikkelings.
  • Om leerders aan te moedig om tuis kreatief en onafhanklik te werk.
  • Rekenaarvaardighede word as ‘n formele vak en op ‘n hoë standaard 
     by Pretoria-Oos aangebied.
  • Elke leerder se vordering word gemonitor en ‘n uiteensetting van
     die vaardighede wat bemeester is,
     verskyn elke kwartaal op die rapport.
  • Leerlinge word volgens ‘n rekenaarsillabus onderrig in die nuutste
      sagtewareprogramme.
  • Die lesse dek elke leerarea en is kurrikulum georiënteerd.
  • Leerders ontvang ook onderrig in die korrekte sleutelbordgebruik 
     en tikvaardighede.
  • Ons fasiliteite is van so ‘n aard dat elke leerder individueel 
      op ‘n rekenaar werk.
 01 RW
GEDURENDE SKOOLURE
Junior Fase
  • Microsoft Word en Sleutelbordgebruik.
  • TUX Paint - Kreatiewe vaardighede.
  • CAMI READER / MATHS -  "Readers are Leaders" - Leesprogram
Intermediêre/Senior Fase
‘Computers for Kids’ - sillabus
Leerders vanaf Gr 4 - 6 word onderrig in die volgende vaardighede:
  • Woordverwerkingsprogramme
  • Spreitabelle / Werksvelle
  • Opstel en gebruik van ‘n databasis
  • Publikasies : Koerantberigte, kaartjies, advertensies
  • Multimedia - aanbiedings en skyfievoorleggings / Power Point
  • MIDDAGGERIEWE
  • Remediërende lesse
  • “Cami Maths”  -  Wiskunde programme
  • “Cami Reader”  - Sluit onder andere lees-, begripsoefeninge 
      asook spelling in ENGELS en AFRIKAANS in.  -  "Readers are Leaders"