• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Geskiedenis

PRETORIA-OOS GISTER
Die Laerskool Pretoria-Oos is een van die oudste laerskole in die stad
en het ‘n tradisieryke geskiedenis wat terug dateer tot
24 Januarie 1928 toe die skool geopen is met 40 leerders.
In 2018  sal die skool 90 jaar oud wees.
 
Me Tille Faure was die eerste skoolhoof.
Die skool is destyds gehuisves in die SOE saal, Suidstraat Hatfield.
Die leerdertal het gegroei tot 157 in 1930 tot intrek geneem is in
Roosmaryn, nou ‘n dameskoshuis van die Universiteit van Pretoria.
In Januarie 1958 het al die leerders self hul stoeltjies en banke gedra
na die nuwe terrein waar die skool tans geleë is op die terrein reg
oorkant die hoofingang van die Universiteit.
 
Die hoeksteen van die huidige gebou is op 15 Maart 1957
deur die destydse administrateur van Transvaal, dr W M Nicol gelê.
Mettertyd is nog klaskamers aangebou, die terrein is ontwikkel
en ‘n swembad is gebou. Heelwat bekende persone op verskillende
terreine van die samelewing het hul grondslag by Laerskool Pretoria-Oos
gehad. 
 
PRETORIA-OOS VANDAG
Die skool het
vandag nog steeds ‘n eg Afrikaanse karakter
waar kinders nog kaalvoet kan loop en werklik skool-gaan kan geniet.
 
In ‘n kindervriendelike atmosfeer word leerders toegerus en
geleenthede gebied om op akademiese-, sport- en kultuurgebied
hulself toe te rus vir die volgende fase van hul lewe.
Behalwe vir die onderrigpersoneel wat deur die
Gauteng Dept van Onderwys aangestel word, word addissionele
personeel in Beheerliggaam-poste aangestel om die werklas te versprei
wat dan ook kleiner klasse (gemiddeld 25 per klas) tot gevolg het,
sodat meer individuele aandag aan elke leerder geskenk kan word.
 
Laerskool Pretoria-Oos se godsdiensbeleid is gegrond op waardes
soos liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid,
getrouheid, nederigheid, en selfbeheersing. 
Die skool is ‘n voorstander van moedertaalonderrig en is
nog eg Afrikaans in die sin dat die onderrigmedium nog steeds
Afrikaans is.
Hier is egter wel ook anderstalige leerders wat goed
inskakel en baat vind by die onderrigsituasie.
 
Die leerders se veiligheid is ook hoog op ons prioriteitslys,
daarom het ons, ons eie sekuriteitswag wat dagliks by die
hoofingang op diens is.
 
Laerskool Pretoria-Oos spog met ‘n pragtige terrein met heelwat
fasiliteite wat tot die beskikking van die leerders is.
‘n Goed toegeruste rekenaarsentrum, naskoolsentrum, ‘n mediasentrum,
‘n Gr. R Fasiliteit, tennisbane, sportveld asook ‘n swembad wat
basies al die sportsoorte kan akkommodeer.
 
Laerskool Pretoria-Oos - beslis ‘n skool van keuse,
ons strewe na uitnemendheid in ‘n gemaklike
leeratmosfeer waar die kind sentraal staan.