• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Naskool

Osieland se Naskoolsentrum het nuut opgeknapte fasiliteite.
Die middagprogram bestaan uit aktiwiteite om leerders te stimuleer bv.
  • Storielees
  • Teken en inkleur aktiwiteite
  • Speletjies op die rugbyveld
  • Opvoedkundige speelgoed

Hierdie fasiliteit is daar vir leerders wie se ouers voldag werk.
‘n Middagete word voorsien.
Geleentheid word geskep om huiswerk te doen tydens ‘n
vasgestelde studietyd.
Geleentheid tot deelname aan buitemuurse aktiwiteite.
Daar word van studente gebruik gemaak om toesig te hou en
die leerders te help met huiswerk.
Ons huldig die volgende doelstellings:
  • Versorging van leerders buite skoolure en tydens sekere vakansies.
  • Om diens te lewer aan ons ouergemeenskap.
  • Om ‘n leefruimte aan elke leerder te bied waarin hy/sy kan “leef”.
  • Om leerders die geleentheid te bied tot studie en ontspanning.

Graad-R leerders word by hul eie skooltjie versorg.
‘n Middagprogram word aangebied soos storielees, teken, inkleur,
verf-aktiwiteite en vryspel.
KOSTES:   Sien inligtingsblad 

ETES:
‘n Ligte middagete word daagliks verskaf asook ligte verversings om 15:00.

TYE
Funksioneer vanaf direk na skool:
  • 12:30 (Gr R)
  • 13:00 (Gr 1 en Gr 2)
  • en 13:30 (Gr 3 tot 7) tot 17:30
 
TOELATING
Ingeskrewe leerders van die skool.

DESEMBERVAKANSIE
Die sentrum is gedurende die eerste 3 vakansies van die jaar oop,
maar gesluit gedurende die Desember/Januarie vakansies. 
Tydens vakansies word interessante vakansieprogramme aangebied
om vir dié outjies hul vakansie ook lekker te maak.
 
Sentrumhoof: Mev Helen van der Wat
Kontaknommer: 082 340 3637