• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Skoolfonds

 

SKOOLGELDE 2018

1e kind     =    R17 710 p.j     R1 610 p.m.x 11mnde

2e kind    =    R15 939 p.j       R1 449 p.m.x 11mnde

3e kind    =     R14 168 p.j      R1 288 p.m.x 11mnde

Indien gelde vir volle jaar betaal, voor 15 Februarie 2018 kwalifiseer u vir 1 maand afslag

Neem kennis dat die afslag per kind slegs geld vanaf 1 – 7.

 

GR. R – SKOOLGELDE 2018

R17 825.50 per jaar     R1 620.50 p.m.x 11mnde

& van.de:  ABSA BANK

GR.RRR & RR – SKOOLGELDE 2018

R20 350 per jaar      R1 850.00 p.m.x 11mnde

& van.de:  ABSA BANK

NASKOOLGELDE 2018

VOLDAG - 5 DAE P.W     =    R8 030 per jaar      R730 p.m.x 11mnde

3 x DAE P.W      =   R5 390 per jaar        R490 p.m.x 11mnde& van.de:  ABSA BANK

2 x DAE P.W      =   R3 795 per jaar        R345 p.m.x 11mnde

BANKBESONDERHEDELaerskool Pretoria-Oos

                                                   ABSA BANK - (Tjekrek) 
                                                   2140 490094
                                                   335-545
                                                   Verwysing: Familie kode      
                        

Ouers word versoek om indien moontlik die betaling volgens die

debietorderstelsel te doen omdat dit soveel veiliger is en ook
omdat dit kontant hanteringskoste uitskakel.
Ouers wat reeds per debietorder betaal, moet elke jaar 'n vorm invul.
Ingeval waar ouers wat reeds per debietorder betaal hierdie jaar nog
‘n kind in Gr 1 of Gr R ingeskryf het, word u vriendelik versoek om dit
asseblief onverwyld onder die aandag van die finansiële kantoor te bring.
Nuwe ouers en ouers wat nog nie op die debietorderstelsel is nie,
kan ‘n vorm by die kantoor kom haal.
Ouers wat ‘n probleem voorsien ten opsigte van die betaling van
die vasgestelde skoolgeld moet asseblief onverwyld met die finansiële
dame skakel sodat aansoek om korting gedoen kan word.
Die aansoekvorm is by die finansiële kantoor beskikbaar.
Ouers aan wie korting verlede jaar toegestaan is, moet asseblief
kennis neem dat hulle weer moet aansoek doen deur ‘n nuwe vorm te voltooi.