• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Visie en Missie

 
VISIE
Om ‘n
geborge en veilige leervriendelike omgewing te skep
waarbinne die kind sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.

MISSIE

Om elke leerling van die skool by die skool en in die gemeenskap
op te voed in 'n mileu waar waardes soos  liefde, vreugde,
vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,
nederigheid en selfbeheersing nagestreef en gevestig word,

in ‘n kindervriendelike atmosfeer van wedersydse respek,

in Afrikaans ter verwesenliking van sy of haar volle potensiaal, 

volledig toegerus vir die hoërskool ter wille van hom- of haarself
en sy of haar gesin, die skool, die gemeenskap en die land
met uitnemende onderrig op akademiese, sport- en kulturele
gebied deur besielde onderwysers, ouers en ander persone
en met die optimale benutting van staatssubsidies, 
skoolfondse en ander eie fondse.