• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Kultuur

KOOR
Die Junior- en Seniorkoor speel ‘n belangrike rol in ons skoollewe. Ons het ‘n besonderse groot koorgroep vir ‘n relatief klein skool. Ons kore neem graag aan koorfeeste en -kompetisies deel.

‘n Koorkamp vir die seniorkoor aan die begin van die jaar berei die koor goed voor vir die jaar se optredes. Spangees word ook so gebou.

Op ons kerfstok is verskeie A++ en GOUE toekennings wat ons verwerf het by Kunstefeeste.

Beide die Senior en Junior KOOR het ‘n GOUD ontvang tydens die ATKV APPLOUS kompetisie.

Na vele uitdunrondtes het die seniokoor deurgedring na die ATKV Applous KOOR - FINAAL in Stellenbosch.

Dié PRETORIA-OOS KOOR is as die GAUTENG wenners aangewys in hulle kategorie.

Ons neem ook gereeld deel aan koorfeeste deel en besoek ook graag jaarliks ‘n ouetehuis.

REVUE / KULTUURKONSERTE
Elke twee- tot driejaarliks poog ons om ‘n 100% leerlingdeelname te hê. Die revue/konsert word so saamgestel dat elke klasgroep aan ‘n item deelneem.

Ons konsert “Wenners met Wysies en Woorde” was ‘n ware hoogtepunt op ons skoolkalender. Ons REVUES word baie lewendig en skouspelagtig aangebied -Iets waarna ons leerders altyd uitsien. “NOAG se ARK” was ‘n baie suksesvolle operette wat ons opgevoer het. 

Iets waarna ons leerders altyd uitsien. “NOAG se ARK” was ‘n baie suksesvolle operette wat ons opgevoer het. 

Ons vorige REVUE was weereens ‘n reuse sukses. Elke klasgroep het om die wêreld gereis. Die gehoor was bederf met kleurvolle KOSTUUMS, op en wakker DANSE en pragtige MUSIEK en SANG. Die TONEELGROEP het die gehoor laat skater met hulle kwinkslae. Ons het ‘n draai gemaak in Brazilië, Mexiko, Indië, Noordpool, Amerika, ens.

In die jare wat daar nie ‘n REVUE aangebied word nie, word daar ‘n GALA-AAND / KULTUURKONSERT aangebied ‚ waartydens alle talentvolle Osies ‘n item kan lewer.

MUSIEKSENTRUM
Ons is baie trots op ons musieksentrum en spog met byna 60 musiekstudente. Ons het puik gekwalifiseerde musiekpersoneel wat elkeen ‘n spesialis op sy/haar gebied is. 

Verskeie opsies soos:
Klassiek / Unisa / Trinity /Populêr /Rockschool kan gevolg word.

Huidiglik word klasse aangebied in:

  • Dwarsfluit
  • Kitaar
  • Dromme
  • Blokfluit
  • Klavier
  • Teorieklasse

Ons hou gereeld kamerkonserte waar leerders se vaardighede bekend gestel word.

KLASMUSIEK
Ons musiekperiodes is groot pret!!! Alle leerlinge vanaf graad R tot graad 7 kan nie wag vir juffrou Margriet se musieklesse nie. Senior leerders ontvang die musiekgedeelte van hulle KUNS en KULTUUR- sillabus in hierdie periodes. Die lesse is elke week in die vorm van beluistering, aanleer van nootwaardes, sang en beweging. Leerlinge word ook touwys gemaak in slagwerk (xilofone), Afrika-dromspel en marimba-instrumente.

ANDER MUSIEK-PROGRAMME
Tydens HEMELVAART word aandag gegee aan ‘n spesiale gewyde program in die saal. Balonne met boodskappies word daardie dag vrygelaat in die lug. 

GEWYDE SANG periodes word lewendig en opgewek aangebied. Dit gaan gepaard met sang en beweging.

KERSSANG- EN DANKDIENS
Leerders sing Christelike liedere vanaf kleurvolle transparante wat deur die digitale projektor gereflekteer word. Ons jaarlikse Kerssang- en Dankdiens word aan die einde van elke skooljaar by die Universiteitsoord gemeente gehou. Ons begaafde solosangers en instrumentaliste kry nog ‘n geleentheid om op te tree. Die koor verras ook altyd met ‘n puik program. Alle leerlinge asook hul ouers, familie en vriende woon die diens by.


REDENAARS
Die Osies is nie op hulle monde geval nie. Leerlinge kry verskillende geleenthede om hulle spraaktalente uit te leef. Vroeg in die jaar word leerlinge blootgestel aan ‘n PRAATJIEMIDDAG wat as uitdun dien vir die ATKV REDENAARS-KOMPETISIE. Ons is baie trots op al ons deelnemers wat al gekwalifiseer het om op ATKV Provinsiale Vlak mee te ding.

Kundige en ervare beoordelaars word gebruik om die beoordeling te doen.

Die leerlinge baat by die repliek en vind dit altyd leersaam. Daar is ook geleentheid om deel te neem aan RADIKALE REDENAARS.

Graad 6 en 7 leerlinge word die geleentheid gebied om deel te neem aan die Abé Bailey TWEETALIGE REDENAARS-kompetisie. Daar moet jy jou Engelse en Afrikaanse skoene volstaan! Leerlinge moet op die voete te dink en gereed wees om ‘n onvoorbereide toespraak te lewer. Ons leerlinge lewer ook daar uitstekende prestasies en eindig meestal in die TOP 10.

Leerlinge word ook blootgestel aan die ATKV Redenaars kompetisie waar die mededinging baie straf is.

IDOLS
Die Osie Idols is ‘n kompetisie wat sangtalent bevorder. Leerders word kans gegee om met hulle talente op die verhoog te kom spog. Die top 10 Idols vermaak die gaste jaarliks tydens ons Osie-fees.

VOORTREKKERS
Alhoewel die Voortrekkers nie amptelik deur die skool georganiseer en bedryf word nie is ons trots daarop dat 99% (ongeveer 80) van die Penkoppe en Drawwertjies by die plaaslike Voortrekker Kommando, Osies is.

By die Christiaan de Wet Voortrekker Kommando leer die Voortrekkers onder leiding van vriendelike offisiere (meestal Osie-ouers) meer van die ABC van die lewe, nl. Afrikanerskap, Burgerskap en Christenskap en wat kan lekkerder wees as om saam met jou maats te kamp en meer van die natuur te leer.

Die Muise, Trapsuutjies, Kobras, Dolfyne, Bye en al die ander spanne kom elke Woensdagmiddag van 16:15 tot 17:15 by die kommandosentrum regoor die Brooklyn Polisiestasie in Duxburyweg bymekaar.

EISTEDDFOD / KUNSTEFEESTE
‘n Groot hoeveelheid leerlinge word ingeskryf vir die Eisteddfod in die volgende kategorië:

  • English Poem
  • Afrikaanse Voordrag
  • Ligte Liedjie Vokaal
  • Sang
  • Spreekkoor
  • Kuns en
  • Musiek

Wen is nie die alfa en omega nie - ons moedig leerlinge eerder aan om deel te neem en dit te geniet.

Verskeie presteerders is al gekies om op te tree by die Eisteddfod GALA-AAND.

Ons spreekkore vaar uitstekend en is ook al as kategorie-wenners aangewys.


MUSIEK - PRESTASIE
Laerskool Pretoria-Oos se begaafde pianis Louis Nel, is as die wenner van een van die Hennie Joubert Merietepryse aangewys tydens die Unisa-musiekeksamen.

Hierdie pryse word toegeken aan uitstaande presteerders in die praktiese en teoretiese eksamens wat deur die Direktoraat Musiek afgeneem is.

Hy is ook gekies as een van tien kinders regoor die land wat aan die Johannesburgse Simfonie Orkes se Concerto-Fees gaan deelneem.

Ons is baie opgewonde saam met hom, om ‘n klavierconcerto te speel saam met die Johannesburg Simfonie Orkes.