• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Eisteddfod

01 w04 eisW

‘n Groot hoeveelheid leerlinge word ingeskryf vir die Eisteddfod  in die
volgende kategorieë:
02w03 eis w
English Poem, Afrikaanse Voordrag, Ligte Liedjie Vokaal/Sang,
Spreekkoor, Kuns en Musiek en Slagwerk /(Slag- en Marimba-orkes)
09 W15 W
Wen is nie die alfa en omega nie - ons moedig leerlinge eerder aan om deel
te neem en dit te geniet.
Verskeie presteerders is al gekies om op te tree by die
Eisteddfod GALA-AAND.
05eis W06 eis w
Tydens die afgelope EISTEDDFOD het ons SPREEKKORE baie goed
gevaar in die GEDRAMATISEERDE AFDELING en is
aangewys as kategorie-wenners.
10w