• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Musieksentrum

 
OSIE-MUSIEKFABRIEK
Hier by Osieland spog ons met ons eie Osie-Musiekfabriek,
ons naskool se musieksentrum, wat die kinders die geleentheid
bied om musieklesse te ontvang in 'n paar instrumente.
Ons is baie bevoorreg om knap opgeleide en ervare musiekonderwysers
in ons midde te hê wat les gee. 
Die instrumente waarin daar les aangebied word is klavier, drom,
akoestiese kitaar, viool, blokfluit en dwarsfluit. 
Sanglesse word ook aangebied. 
Ons is baie trots op ons musieksentrum en spog met
byna 60 musiekstudente.
Ons het puik gekwalifiseerde musiekpersoneel wat elkeen
‘n spesialis op sy/haar gebied is.
01 msWVERSKEIE OPSIES
Klassiek / Unisa / Trinity / Populêr /
Rockschool kan gevolg word.
Huidiglik word klasse aangebied in:
    • Kitaar/Elektriese Kitaar
    • Dromme  /  Blokfluit
    • Klavier en Teorie
    • Viool
Sang
Slagwerk  en Marimba-Orkes
 
 
 
 
Ons hou gereeld kamerkonserte waar leerders se vaardighede bekend gestel word.
 
KLASMUSIEK
Ons musiekperiodes is groot pret!!! Alle leerlinge vanaf graad
R tot graad 7 kan nie wag vir juffrou Margriet se musieklesse nie. 
Senior leerders ontvang die musiekgedeelte van hulle
KUNS en KULTUUR- sillabus in hierdie periodes. 
Die lesse is elke week in die vorm van beluistering,
aanleer van nootwaardes, sang en beweging.
Leerlinge word ook touwys gemaak in slagwerk (xilofone)
Afrika- dromspel  en  marimba-instrumente.
 
02 MUS W 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDER  MUSIEK PROGRAMME
Tydens HEMELVAART word aandag gegee aan ‘n
spesiale gewyde program in die saal.
Balonne met boodskappies word daardie dag vrygelaat in die lug. 
GEWYDE SANG periodes word lewendig en opgewek aangebied. 
Dit gaan gepaard met sang en beweging.

KERSSANG- EN DANKDIENS
Leerders sing christelike liedere vanaf kleurvolle transparante wat deur die
digitale projektor gereflekteer word.
Ons jaarlikse Kerssang- en Dankdiens word aan die einde van elke
skooljaar by die Universiteitsoord gemeente gehou.
Ons begaafde solosangers en instrumentaliste kry nog ‘n
geleentheid om op te tree.
Die koor verras ook altyd met ‘n puik program.
Alle leerlinge asook hul ouers, familie en vriende woon die diens by.