• VTEM Image Show

Redenaars

Die Osies is nie op hulle monde geval nie. 
Leerlinge kry verskillende geleenthede om hulle spraaktalente uit te leef. 
01 reW
Vroeg in die jaar word leerlinge blootgestel aan ‘n PRAATJIEMIDDAG wat as
uitdun dien vir die ATKV REDENAARS-KOMPETISIE.
06 reW05 reW
Ons is baie trots op al ons deelnemers wat al gekwalifiseer het om op
ATKV Provinsiale Vlak mee te ding. Kundige en ervare beoordelaars word gebruik
om die beoordeling te doen. Die leerlinge baat by die repliek en
vind dit altyd leersaam.
Daar is ook geleentheid om deel te neem aan RADIKALE REDENAARS.
02 W 304 W 3
Graad 6 en 7 leerlinge word die geleentheid gebied om deel te
neem aan die Abé Bailey TWEETALIGE REDENAARS-kompetisie.
Daar moet jy jou Engelse en Afrikaanse skoene volstaan !
Ons leerlinge word ook blootgestel  aan TOASTMASTERS
en vind baat by die kursus. 
03 reW07 re W
Leerlinge moet op hulle voete dink en gereed wees om
‘n onvoorbereide toespraak te lewer.
Ons leerlinge lewer ook daar uitstekende prestasies en eindig
meestal in die TOP 10.