• VTEM Image Show

Personeel

Bestuurspan:

  • Mnr Braam Maree:          Skoolhoof
  • Mnr Johan Gerber:          Adjunkhoof / Sporthoof
  • Me Ansie Montgomery:   Departementshoof - Grondslagfase
  • Me Lizette Wasserman:  Departementshoof - Intersenfase
  • Mnr.  Frik Snyman:         Departementshoof - Opvoedkundige Leiding
  • Arina Uys:                       BL-Verteenwoordiger / Kultuur- Organiseerder
  • Me Karin Louw:               Kleuterskoolhoof 
 •   

  • Vakhoofde
  • Mnr Johan Gerber:          Wiskunde en Tegnologie
  • Me Lizette Wasserman:   Afrikaans/ Sosiale Wetenskappe
  • Me Mavoreen Bosman:   Engels
  • Me Arina Uys:                  Natuurwetenskappe
  • Me Thonel Rossouw:       Kuns en Kultuur
  • x1001 personeel small
  •  Personeel 2016 small

 Sentrums / Beheer / Terrein

  • Me   Margriet van Zyl:       Mediasentrum
  • Me   Stella Visser:             Rekenaarsentrum
  • Mnr. Christoff de Beer       Sportkantoor / Sportbestuurder
  • Mnr  Dawid Naude:           Professionele Tennisafrigter
  • Me   Anette Ross:             Professionele Swemafrigter
  • Me   Margriet van Zyl:       Musieksentrum (Sang en Instrumentaal)
  • Me   Helen vd Wat:           Naskoolsentrum
  • Me   Ria Schoonees         Liggaamlike Bewegingskunde  
  • Me   Karin Smuts              Terapeutiese-  / Sielkundige Dienste
  • Me   Carla Moolman         Snoepie
  • Me   Rika Potgieter            Klerebank

 

  Admin:
  • Me Annalize v Rooyen:   Admin - Finansies
  • Me Marinda de Jager:    Admin - Ontvangs
  • Me Miemie Strijdom:      Admin - Invorderings
  • Me Margaret Fourie:      Admin - Tikster
  • Me Annah Matsheni:      Admin - Afrolwerk

 

Klasvoogde:

  • Graad RR:   Me  Carla Stewardt
  • Graad RR:   Me  Anje Burger
  • Graad RR:   Me  Bianca Nel
  • Graad RR:   Me  Winé van Rooyen
  • Graad R:     Me  Rouchell Labuschagne
  • Graad R:     Me  Karin Louw
  • Graad R:     Me  Carina Luus
  • Graad R:     Me  Christi Clements
  • Graad 1:      Me  Ansie Montgomery
  • Graad 1:      Me  Madeli de Kock
  • Graad 1:      Me  Azelle Janse van Rensburg
  • Graad 2:      Me  Mathilde du Preez
  • Graad 2:      Me  Anika du Preez
  • Graad 2:      Me  Cherez de Beer
  • Graad 3:      Me  Marissa Smith
  • Graad 3:      Me  Lizelle Burger
  • Graad 3:      Me  Danita Beyers
  • Graad 4:      Me  Marni van Coller
  • Graad 4:      Me  Anel Oxton
  • Graad 4:      Me  Kariena Coetzee
  • Graad 5:      Me  Riana Grobbelaar
  • Graad 5:      Me  Estie Dyer
  • Graad 5:      Me  Thonél Rossouw
  • Graad 6:      Mnr Franco Marais
  • Graad 6:      Me  Melissa Oberholzer
  • Graad 6:      Me  Marché van Heerden
  • Graad 7:      Mnr  Frik Snyman
  • Graad 7:      Me  Mavoreen Bosman
  • Graad 7:      Me  Arina Uys