• VTEM Image Show

Personeel

Bestuurspan:

  • Mnr Johan Gerber:          Skoolhoof
  • Vakant:                            Adjunkhoof / Sporthoof
  • Me Ansie Montgomery:   Departementshoof - Grondslagfase
  • Vakant:                           Departementshoof - Intersenfase
  • Mnr.  Frik Snyman:         Departementshoof - Opvoedkundige Leiding
  • Arina Uys:                       BL-Verteenwoordiger / Kultuur- Organiseerder
  • Me Karin Louw:               Kleuterskoolhoof 
 •   

  • Vakhoofde
  • Mnr Johan Gerber:          Wiskunde en Tegnologie
  • Mnr. Frik Snyman:           Ekonomiese Studies / Sosiale Wetenskappe
  • Me Mavoreen Bosman:   Engels / Afrikaans
  • Me Arina Uys:                  Natuurwetenskappe
  • Me Kariena Coetzee:       Kuns en Kultuur
  • x1001 personeel small
  •  Personeel 2016 small

 Sentrums / Beheer / Terrein

  • Me   Margriet van Zyl:       Mediasentrum
  • Me   Stella Visser:             Rekenaarsentrum
  • Mnr. Christoff de Beer       Sportkantoor / Sportbestuurder
  • Mnr  Dawid Naude:           Professionele Tennisafrigter
  • Me   Anette Ross:             Professionele Swemafrigter
  • Me   Margriet van Zyl:       Musieksentrum (Sang en Instrumentaal)
  • Me   Helen vd Wat:           Naskoolsentrum
  • Me   René Strydom           Liggaamlike Bewegingskunde  
  • Me   Karin Smuts              Terapeutiese-  / Sielkundige Dienste
  • Me   Carla Moolman         Snoepie
  • Me   Rika Potgieter           Klerebank

 

  Admin:
  • Me Annalize v Rooyen:  Admin - Finansies
  • Me Marinda de Jager:    Admin - Ontvangs
  • Me Miemie Strijdom:      Admin - Invorderings
  • Me Margaret Fourie:      Admin - Tikster
  • Me Annah Matsheni:      Admin - Afrolwerk

 

Klasvoogde:

 • Graad RRR: Me: Annezel van Staden
 • Graad RR:   Me  Carla Stewardt
 • Graad RR:   Me  Melani de Wet
 • Graad RR:   Me  Winé van Rooyen
 • Graad R:     Me  Bianca Nel
 • Graad R:     Me  Karin Louw
 • Graad R:     Me  Christi Clements
 • Graad R:     Me  Rouchell Labuschagne
 • Graad 1:      Me  Ansie Montgomery
 • Graad 1:      Me  Madeli de Kock
 • Graad 1:      Me  Azelle Janse van Rensburg
 • Graad 2:      Me  Mathilde du Preez
 • Graad 2:      Me  Anika du Preez
 • Graad 2:      Me  Cherez de Beer
 • Graad 3:      Me  Marissa Smith
 • Graad 3:      Me  Lizelle Burger
 • Graad 3:      Me  Danita Beyers
 • Graad 4:      Me  Melissa Oberholzer
 • Graad 4:      Me  Anel Oxton
 • Graad 4:      Me  Kariena Coetzee
 • Graad 5:      Me  Riana Grobbelaar
 • Graad 5:      Me  Estie Dyer
 • Graad 5:      Me  René Strydom
 • Graad 6:      Mnr Stephan Coetzee
 • Graad 6:      Me  Marni Duvenage
 • Graad 6:      Me  Marché van Heerden
 • Graad 7:      Mnr Jaco de Beer
 • Graad 7:      Me  Mavoreen Bosman
 • Graad 7:      Me  Dirk Barnard
 •                 
 •